Zoek
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.mensar.nl) of bij het gebruik maken van mijn diensten zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website of mij een opdracht te verstrekken, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ik streef ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sta ik niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De (juridische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een per­soonlijk adviesgesprek.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed func­tioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen mij en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Ik garandeer niet dat aan mij gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met mij te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ik heb geen invloed op websites van derden en ben niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle content op deze website is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze uitingen in de vorm van tekst of afbeeldingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ik daar vooraf schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

Casuïstiekbeschrijving weblog

Bij het beschrijven van bepaalde casuïstiek anders dan rechtspraak geef ik omstandigheden en feiten zodanig weer dat ze niet herleidbaar zijn tot een persoon. Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de context. Het kan dus zijn dat er in het kader van privacy en/of herleidbaarheid een aangepaste of gefingeerde voorstelling van financiën, betrokken partijen, plaats, chronologie, (medische en/of persoonlijke) omstandigheden, leeftijd of geslacht wordt gegeven. Casusbeschrijvingen zijn daarnaast op verschillende bronnen of situaties gebaseerd en niet altijd aan de hand van persoonlijke praktijkcases. Het doel is primair om duiding te geven aan (ingewikkelde) casuïstiek. Bij het beschrijven en duiden van rechtspraak baseer ik mij op de beschikbare informatie die is opgenomen in de uitspraak.

Resultaten bezwaar UWV

Het maken van bezwaar tegen een beslissing van UWV kan niet alleen positief uitpakken, maar helaas ook negatief. Om die reden geldt een bekende juristenuitspraak: “procederen is riskeren”. Hoewel ik mijn dienstverlening naar eer en geweten vormgeef en je zo goed en volledig mogelijk adviseer of ondersteun, een door jou gewenste uitkomst kan ik op geen enkele manier garanderen of afdwingen. UWV kan het ook na een bezwaarprocedure met je oneens zijn en je bezwaar ongegrond verklaren. Het maken van bezwaar tegen een UWV-besluit is dus altijd een persoonlijke afweging waarbij ik niet aansprakelijk of verantwoordelijk ben voor de uitkomst.