Search
Close this search box.

Bezwaar UWV

Eerste hulp bij het maken van bezwaar

Heeft UWV een besluit genomen waar je het niet mee eens bent? Dan kun je hier in veel gevallen bezwaar tegen maken. Hoewel het inschakelen van een deskundige voor een bezwaarprocedure niet verplicht is – je mag de procedure namelijk zelf voeren – is het wel verstandig om je goed te laten voorlichten. Een bezwaarprocedure tegen een besluit van UWV kan immers ook in je nadeel uitpakken.

Een bekende uitspraak onder juristen is: “procederen is riskeren”. Deze uitspraak is ook van toepas­sing op het maken van bezwaar tegen een UWV-besluit. Zo kunnen bezwaarproce­dures gericht op Ziektewet- en WIA-besluiten niet alleen leiden tot een betere, maar ook tot een slechtere uitkomst. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het arbeidsonge­schiktheidspercentage daalt of zelfs dat de uitkering wordt beëindigd. Hoe laagdrempelig een bezwaarprocedure ook is, het gaat om een serieuze bestuursrechtelijke procedure met een juridisch bindende beslissing.

Een bezwaarprocedure is een officiële bestuursrechtelijke – maar laagdrempelige – procedure die begint met een bezwaarschrift en eindigt met een hoorzitting op een UWV-kantoor. Een zorgvuldig opgesteld bezwaarschrift en goed onderbouwd bezwaar maakt meer kans om gegrond te worden verklaard. Dit vraagt doorgaans wel om sociaal-medische inzichten en kennis van wetgeving en jurisprudentie.

Heb je behoefte aan ondersteuning? Dan help ik je graag verder. Ik ben beschikbaar voor uitleg, overleg en advies en voor het schrijven van een bezwaarschrift.

Voor de dienst op deze pagina geldt dat hij plaatsvindt per e-mail, telefoon of via (beveiligd) videobellen. Je hoeft de deur dus niet uit wat reistijd en kosten bespaart.

Bekijk de reviews op Trustpilot om te lezen hoe klanten mijn dienstverlening hebben ervaren.

Hoe kan ik jou helpen?

Heb je een vraag, wil je iets aan mij voorleggen of mijn hulp inschakelen? Neem dan gerust contact op. Je hoort snel van mij.