Bezwaar UWV

Eerste hulp bij het maken van bezwaar

Ben je het niet eens met een beslissing van UWV? Dan heb je in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bezwaar te maken. Een bezwaarprocedure is een officiële bestuursrechtelijke procedure die begint met een bezwaarschrift en eindigt met een hoorzitting op een UWV-kantoor. (Juridische) bijstand van een deskundige, jurist of advocaat is voor deze procedure echter niet verplicht, je mag de bezwaarprocedure zelf voeren.

Een bekende juristenuitspraak is: “procederen is riskeren”. Deze uitspraak is ook van toepassing op het maken van bezwaar tegen een beslissing van UWV die betrekking heeft op arbeidsonge­schiktheid. Zo kunnen bezwaarprocedures niet alleen leiden tot een betere, maar ook tot een slechtere uitkomst waardoor bijvoorbeeld de uitkering kan worden beëindigd. Het is dus verstandig om je goed voor te laten lichten. Een deskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid en bezwaar en beroep m.b.t. UWV-besluiten kan de kansen en risico’s inschatten. Daarnaast weet hij of zij hoe deze procedure inhoudelijk gevoerd moet worden.

Overweeg je om bezwaar te maken tegen een besluit van UWV? Dan is het verstandig om je goed over deze procedure te laten voorlichten. Je kunt bij mij terecht voor uitleg, overleg en advies of voor het schrijven van een bezwaarschrift. Wil je eerst weten of het maken van bezwaar kansrijk of verstandig is? Dan kun je ook bij mij terecht voor een screening.

Ik bied alleen ondersteuning bij bezwaarprocedures die betrekking hebben op de WW, Ziektewet of WIA en uitsluitend aan werknemers of uitkeringsgerechtigden.

Voor de dienst op deze pagina geldt dat hij plaatsvindt per e-mail, telefoon of via (beveiligd) videobellen. Je hoeft de deur dus niet uit wat reistijd en kosten bespaart.

Screening + adviesgesprek bezwaar

159
  • Telefonische voorbespreking
  • Bestuderen dossier
  • Beoordeling kansen en risico's
  • Telefonisch adviesgesprek
  • Gespreksverslag per e-mail
  • Documentatie met tips en voorbeeldbrieven
  • Documentatie met belangrijke informatie over de bezwaarprocedure

Bekijk de reviews op Trustpilot om te lezen hoe klanten mijn dienstverlening hebben ervaren.

Hoe kan ik jou helpen?

Heb je een vraag, wil je iets aan mij voorleggen of mijn hulp inschakelen? Neem dan gerust contact op. Je hoort snel van mij.