Zoek
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mensar | mens & arbeid (KvK 80002420, BTW NL003380832B30), gevestigd aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH in Alkmaar.

Selwyn Donia is de functionaris gegevensbescherming van Mensar | mens & arbeid. Je kunt hem bereiken via hallo@mensar.nl.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
Mensar | mens & arbeid verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens van zijn bezoekers en klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen Mensar | mens & arbeid en zijn klanten;
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 • Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien dit nodig is;
 • Het aanbieden van (gratis) downloadbare bestanden;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketing­communicatie die interessant voor u kunnen zijn.

Gegevens die o.a. worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé of zakelijk;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer

Voor bepaalde diensten, zoals het maken van bezwaar tegen een beslissing van UWV, worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt (vertrouwelijke/medische gegevens en documenten). Mensar | mens & arbeid vraagt hier expliciet toestemming voor en legt dit vast. De gegevens worden drie maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd, of eerder op verzoek. Er wordt niet meer verwerkt dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden middels 256-bits encryptie in beveiligde lockers opgeslagen.

Mensar | mens & arbeid verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Regelmatig verstuurt Mensar | mens & arbeid een nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als jij je hiervoor hebt aangemeld. Mocht je jezelf afmelden voor deze nieuwsbrief dan zullen je gegevens worden vernietigd.

Artikel 2. Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
Mensar.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Mensar.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag voor statistische doeleinden bijhouden. Bij het eerste bezoek aan deze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Pagina’s en berichten op deze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest en Facebook. Mensar | mens & arbeid houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van die partij door te lezen.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Artikel 3. Het verstrekken van gegevens aan derden
Mensar | mens & arbeid verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 4. Inzage in en correctie van gegevens
Indien je wilt weten welke gegevens Mensar | mens & arbeid over je heeft vastgelegd, of als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je daarvoor contact opnemen met bovenstaande functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging
Mensar | mens & arbeid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde lockers die zijn voorzien van 256-bit AES-encryptie. Buiten de eerder genoemde functionaris gegevensbescherming om heeft niemand toegang tot deze lockers. Neem contact op via hallo@mensar.nl als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Artikel 6. Bewaartermijn
Mensar | mens & arbeid bewaart jouw gegevens zolang dat noodzakelijk is. Op het moment dat je de toestemming om jouw gegevens te verwerken, intrekt, worden jouw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. Facturen en administratieve gegevens worden in het kader van de administratieve plicht zeven jaar bewaard.

Laatste update: 21 februari 2024