Weblog

Geen AOV-uitkering voor zelfstandige kapster met spanningsklachten als gevolg van overspannenheid
Geen AOV-uitkering voor zelfstandige kapster met spanningsklachten als gevolg van overspannenheid

Een kapster die als zelfstandige werkt meldt zich met klachten van overspannenheid ziek bij haar arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Aegon. Die erkent dat de vrouw overspannen is maar stelt dat ze niet ziek is conform de verzekeringsvoorwaarden waardoor er geen uitkering uit haar AOV wordt verstrekt. Uit medisch onderzoek blijkt namelijk dat er géén sprake is van een medisch objectiveerbare stoornis. Weliswaar is er sprake van spanningsklachten, maar niet van een psychische stoornis of van een lichamelijke aandoening die de klachten veroorzaakt. Een aanvullend psychiatrisch expertise-onderzoek leidt niet tot een ander oordeel. Uit dat onderzoek komt geen ziekte of psychiatrische stoornis naar voren.

“Ondanks doorvragen van onderzoeker blijven de klachten te weinig specifiek en voldoen niet aan de drie hoofdkenmerken van burn-out, namelijk uitputting, cynisme en minder zelfvertrouwen (Schaufeli e.a.). Ook is er sprake van verhoogde suggestibiliteit (met name ten aanzien slaap en concentratie) hetgeen de beoordeling van de ernst der klachten minder betrouwbaar maakt. Samengevat zijn er bij dit expertise onderzoek onvoldoende argumenten gevonden om te kunnen spreken van een ziekte of stoornis op mijn vakgebied (dat wil zeggen geen syndromale diagnose). Ook voldoen de klachten niet aan de classificatie criteria van de DSM -5 (zie NED- Editie 2017) Men kan bij betrokkene wel spreken over werk gerelateerde stress die al wat langer bestond (zie klachten periode 2019) en heeft geleid tot wat men noemt overspannenheid. (Werk stress en overspannenheid hebben een duidelijke relatie tot ervaren stress op het werk)”

Hoewel Aegon de uitkering uit de AOV weigert biedt hij wel ondersteuning aan en een tijdelijke uitkering van drie maanden met een enigenrisicotermijn van 30 dagen. De vrouw laat het er niet bij zitten en neemt een jurist in de arm die bezwaar maakt tegen de beslissing van Aegon. Ook dient ze een klacht in bij klachtenloket Kifid. Helaas voor de kapster wijst Kifid de klacht af. In de uitspraak van de geschillencommissie van Kifid vind je terug dat Kifid het standpunt van Aegon volgt: “[…] De commissie oordeelt dat het begrip ziekte wel onder de dekking van de verzekering valt, maar dat bij de consument geen ziekte volgens de verzekeringsvoorwaarden is vastgesteld. Zij wijst de vordering daarom af.”

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdige en bevlogen ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdige en bevlogen ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant