Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Weblog

CRvB: UWV moet bij nieuwe ziekmelding na beëindiging Ziektewetuitkering toetsen aan gewijzigde voor­waarden
CRvB: UWV moet bij nieuwe ziekmelding na beëindiging Ziektewetuitkering toetsen aan gewijzigde voor­waarden

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat UWV moet toetsen aan gewijzigde voorwaarden als een verzekerde zich na het beëindigen van een Ziektewetuitkering – als gevolg van de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWb) – opnieuw ziekmeldt. De Centrale Raad oordeelt dat voortaan geschiktheid voor tenminste drie van de eerder bij de EZWb geselecteerde (deel)functies nodig is om ziekengeld op basis van de Ziektewet te kunnen weigeren. UWV kon tot nu toe ziekengeld weigeren als iemand geschikt was voor één geduide functie. Opvallend is dat de Centrale Raad door deze uitspraak terugkomt van zijn eerdere rechtspraak.

ILO-conventie 121

Volgens de Raad doet het toetsen aan hooguit één van de eerder geduide functies geen recht aan de ILO-conventie 121. Hierin staan internationale afspraken over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. Om rechtszekerheid voor alle verzekerden te garanderen heeft de Centrale Raad geoordeeld dat het gewijzigd beoordelingskader in alle gevallen moet gelden.

“De Raad acht het onwenselijk dat bij de toepassing van artikel 19 van de ZW een verschillend toetsingskader zal gaan gelden, al naar gelang de ongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte of niet. De ZW kent een dergelijk onderscheidend criterium immers niet. Daarnaast zal de vaststelling of de ongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte in veel gevallen problematisch zijn en zowel bij het Uwv als bij verzekerden tot rechtsonzekerheid leiden. Om die reden zal de Raad de maatstaf, zoals die tot heden in zijn rechtspraak is neergelegd, ook buiten de door de conventie bestreken gevallen vanaf heden niet langer hanteren.”

Gewijzigde voorwaarden

Op het moment dat een verzekerde zich opnieuw ziekmeldt – nadat de Ziektewetuitkering in een eerder stadium als gevolg van een EZWb is beëindigd – en de verzekerde niet meer heeft gewerkt geldt voor de beoordeling door UWV het volgende:

 • UWV moet eerst beoordelen of de beperkingen van de betrokkene sinds de EZWb zijn toegenomen. Als dat niet zo is, kan ziekengeld op basis van dit medisch oordeel worden geweigerd
 • Als de beperkingen sinds de EZWb zijn toegenomen, moet beoordeeld worden of de oorspronkelijk bij de EZWb geselecteerde (deel)functies geschikt zijn gebleven.
 • Ziekengeld kan dan worden geweigerd als:
  • ten minste drie geschikte functies met elk in ieder geval drie arbeidsplaatsen overblijven en
  • een schatting op basis van die functies nog steeds leidt tot in ieder geval 65 procent arbeidsgeschiktheid.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2022:2658

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

volg mensar op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en ontwikkelingen op het gebied van mens & arbeid…