Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Weblog

Dit moet je weten over het deskundigenoordeel
Dit moet je weten over het deskundigenoordeel

Wat is het verschil tussen een second opinion van een bedrijfsarts en het deskundigenoordeel van UWV? Wat kost een deskundigenoordeel eigenlijk en hoe bindend is hij? Het zijn vragen die ik vaak krijg. Daarom geef ik in deze blog meer uitleg over het deskundigenoordeel.

Second opinion

Wanneer een werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts dan heeft hij als gevolg van de vernieuwde arbowetgeving uit 2017 de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Dit is vastgelegd in art. 14 lid 2 onder g. Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit. Een second opinion houdt in dat een bedrijfsarts van een andere arbodienstverlener een oordeel en/of advies uitbrengt. Dit advies mag door de eerste bedrijfsarts echter wel naast zich neer worden gelegd. De kosten voor deze second opinion komen in beginsel voor rekening van de werkgever. Uit onderzoek blijkt dat de second opinions nauwelijks worden aangevraagd.

Een second opinion heeft uitsluitend betrekking op arbeidsmedische omstandigheden of vragen over gezondheidsproblemen in relatie tot werk. Het geeft geen oordeel over arbeidsdeskundige vragen of meningsverschillen over bijv. re-integratie. Daartoe dient het deskundigenoordeel waar je hieronder meer over kunt lezen.

Regelmatig worden de termen door elkaar gebruikt. Er is, zoals je nu zult begrijpen, wel degelijk een verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel.

Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel vraag je aan als de re-integratie niet lekker loopt of als er meningsverschillen zijn over de geschiktheid om te werken, passende arbeid en/of wederzijdse re-integratie inspanningen. Dit is geregeld in artikel 32 Wet SUWI. Het oordeel dat UWV afgeeft is onafhankelijk. Het komt ook voor dat werkgevers preventief een deskundigenoordeel aanvragen, bijvoorbeeld na één jaar ziekte. Dit doen ze om een loonsanctie te voorkomen in het geval de werknemer ziek blijft en na 88 ziekteweken een WIA-uitkering bij UWV aanvraagt.

 UWV mag twee weken de tijd nemen voor het oordeel, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. Lukt dit niet dan moet UWV een termijn bekend maken waarop het oordeel zal worden afgegeven (artikel 4:14 Awb). In de praktijk blijkt dat UWV de termijn geregeld overschrijdt. 

De mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen staat – in tegenstelling tot een second opinion – open voor zowel werknemers als werkgevers. De kosten per deskundigenoordeel zijn conform artikel 1 Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 voor werkgevers €400 en voor werknemers €100. Er is één uitzondering. Het deskundigenoordeel vanwege frequent verzuim of verwijtbaar handelen of nalaten is voor werkgevers gratis.

Je kunt het deskundigenoordeel aanvragen via de website van UWV of via de telefoon: 088-8989295 voor werkgevers en 088-8989294 voor werknemers.

Om tot een deskundigenoordeel te komen betrekt UWV de visie van alle partijen: van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Er zijn 5 verschillende deskundigenoordelen:

 • Deskundigenoordeel ziek of niet ziek (bedrijfsartsen verwijzen hier meestal naar als men het niet eens is met hun oordeel)
 • Deskundigenoordeel passende arbeid
 • Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen werkgever
 • Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen werknemer
 • Deskundigenoordeel veelvuldig ziekteverzuim of verwijtbaar handelen en nalaten (gratis)

Het deskundigenoordeel wordt in begrijpelijke taal opgesteld en verstuurd naar de werkgever en werknemer en indien nodig ook naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan indien gewenst het medisch rapport van UWV ontvangen.

Het kan zijn dat je meerdere vragen aan UWV wilt voorleggen. Dat is mogelijk, maar je moet dan wel meerdere deskundigenoordelen aanvragen. Het UWV rekent per afgegeven deskundigenoordeel het eerder genoemde tarief.

Waarover UWV kan oordelen

UWV kan over onderstaande vragen of verschillen in inzicht een oordeel geven:

 • Is de werknemer wel of niet arbeidsongeschikt met betrekking tot zijn functie (bedongen arbeid). Oftewel: is er sprake van (on)geschiktheid tot werken?
 • Is er sprake van passende arbeid voor de zieke werknemer? Kan deze passende arbeid naar redelijkheid en op basis van bekwaamheid en krachten van de werknemer verwacht worden? Het UWV doet overigens geen onderzoek of er passende arbeid in het bedrijf is. Het oordeelt dus alleen over de aangeboden of door de werknemer gewenste passende arbeid.
 • Levert de werknemer voldoende (adequate) inspanningen met betrekking tot zijn re-integratie?
 • Levert de werkgever voldoende inspanningen met betrekking tot de re-integratie van de zieke werknemer? Onderneemt hij voldoende activiteiten of stelt hij zich re-actief op?
 • Is het mogelijk om binnen 26 weken veelvuldig verzuim naar beneden te krijgen door het werk van een werknemer aan te passen?

Heb je advies nodig over de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van een deskundigenoordeel? Neem dan contact op met je casemanager, verzuimbegeleider of bedrijfsarts.

Bindend?

Het deskundigenoordeel is een oordeel en heeft juridisch gezien geen bindende status. Aanvragers die het er niet mee eens zijn kunnen er dus geen bezwaar tegen maken. Het oordeel is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Toch raad ik aan om het oordeel van UWV wel serieus te nemen en het oordeel op te volgen. Het is echter mogelijk om van het oordeel af te wijken, mits hier een goede reden en onderbouwing voor is.

Belang deskundigenoordeel bij een juridische procedure

Een deskundigenoordeel kan niet alleen duidelijkheid geven bij een verschil in inzicht, in sommige gevallen is een deskundigenoordeel ook vereist. Dit kan aan de orde zijn als een zieke werknemer een loonvordering bij de rechtbank doet als gevolg van het feit dat zijn of haar werkgever is gestopt met het uitbetalen van loon omdat de werknemer bijvoorbeeld onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie. De kantonrechter zal de loonvordering van een werknemer afwijzen als er geen deskundigenoordeel wordt overlegd. In een kort geding kan dit anders zijn. Dan bepaalt de rechter zelf of hij een deskundigenoordeel nodig acht, zie hiervoor deze uitspraak van de Hoge Raad.

Wil je als werkgever een werknemer via de rechter ontslaan omdat hij een frequent verzuimer is of verwijtbaar handelt (of nalaat)? In dit geval zal een rechter zich alleen over jouw zaak buigen als je het deskundigenoordeel bij ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim of deskundigenoordeel bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten overlegt. Dit is wettelijk bepaald. Werkgevers kunnen dit oordeel gratis bij het UWV aanvragen. Zonder dit deskundigenoordeel zal de rechter niet aan je verzoek meewerken.

(Geen) verplichting tot medewerking

Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een deskundigenoordeel dat door hun werkgever is aangevraagd. Als een werknemer niet meewerkt zal UWV geen oordeel afgeven. Vraagt een werknemer een deskundigenoordeel aan en werkt de werkgever niet mee? Dan zal UWV wel een oordeel afgeven en afgaan op de informatie die hij van de werknemer en bedrijfsarts heeft ontvangen. Je kunt je voorstellen dat niet meewerken niet handig is en dat dit gevolgen kan hebben.

Eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet of voor de WIA-WGA kunnen ook na beëindiging van een arbeidsovereenkomst een deskundigenoordeel aanvragen. Dit geldt tevens voor (ex-)werknemers.

Aangepaste werkwijze

UWV heeft begin 2021 de werkwijze aangepast. Bij het aanvragen van een deskundigenoordeel krijgt de partij die geen aanvrager is een kopie van de aanvraag.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

volg mensar op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en ontwikkelingen op het gebied van mens & arbeid…