Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Weblog

Dit is de reden dat jouw werkgever bezwaar maakt tegen een WIA-besluit van UWV
Dit is de reden dat jouw werkgever bezwaar maakt tegen een WIA-besluit van UWV

Niet alleen jij maar ook jouw (voormalig) werkgever kan in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen een WIA-besluit van UWV. Dit gebeurt dan ook regelmatig. In deze blog leg ik je uit waarom werkgevers dit doen en wat de uitkomst van zo’n procedure voor jou kan betekenen.

BESLUIT

Na het doorlopen van de WIA-procedure ontvang je van UWV per post een besluit in de vorm van een beschikking. In het besluit staat onder andere of je wel of geen recht hebt op een WIA-uitkering. Niet iedere aanvrager komt namelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Het besluit van het UWV is bindend maar kan worden aangevochten door bezwaar te maken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heb je namelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een door UWV genomen beslissing. Voorwaarde is wel dat een beslissing rechtsgevolgen heeft. Hiervan is o.a. sprake bij een besluit over het wel of niet toekennen van een WIA-uitkering of het beëindigen van een uitkering.

Zoals je nu weet staat de mogelijkheid om bezwaar te maken ook open voor werkgevers. Zij kunnen namelijk ook belanghebbenden zijn met betrekking tot jouw WIA-toewijzing.

WGA-SCHADELAST WERKGEVER

Voor middelgrote en grote werkgevers geldt dat iedere WIA-uitkering (WGA) – maximaal tien jaar – aan hen wordt doorbelast in de vorm van een premiestijging voor de werkhervattingskas. Vanuit dit potje wordt de eerste tien jaar van een WIA-uitkering betaald. Afhankelijk van de WIA-instroom kan deze premiestijging werkgevers tienduizenden euro’s per jaar kosten. We noemen dit de WGA-schadelast. Voor kleine bedrijven is dit anders geregeld, hun premie stijgt niet of heel beperkt.

Is jouw (ex-)werkgever één van de 21.000 eigenrisicodragers voor de WIA? Dan lopen de kosten helemaal op. Hij betaalt dan niet alleen de uitkering maar ook de kosten voor jouw re-integratie etc. en dat voor de duur van maximaal tien jaar.

 Werkgevers die eigenrisicodrager voor de WIA zijn maken drie keer zo vaak bezwaar tegen een besluit van UWV dan werkgevers die publiek verzekerd zijn. 

Dit maakt dan ook werkgevers aangemerkt worden als belanghebbenden met betrekking tot een WIA-besluit en dus bezwaar kunnen maken. Meestal is het de verzekeraar of adviseur van de werkgever die adviseert om bezwaar te maken. Door bezwaar te maken proberen ze de kosten die bij een WIA-toewijzing komen kijken te beperken. Je zult nu begrijpen wat het belang voor jouw werkgever en zijn verzekeraar is om bezwaar te maken. Het kan hen heel veel geld schelen.

Afwijzing WIA of toewijzing IVA
Ben je geweigerd voor de WIA – je bent dan een zogenoemde WIA 35-minner – of heb je een WIA IVA-uitkering toegewezen gekregen? Dan wordt jouw (voormalig) werkgever niet geconfronteerd met de eerder genoemde premiestijging of WGA-schadelast. Er wordt dan ook vaak geprobeerd om een (voormalig) werknemer in de IVA-regeling te krijgen. In veel gevallen lukt dit overigens niet.

Hoorzitting

Heeft jouw (ex-)werkgever bezwaar gemaakt? Dan zal UWV die behandelen tijdens een zogeheten ‘hoorzitting’. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor waarin het bezwaar inhoudelijk wordt besproken met een medewerker bezwaar en beroep (jurist) en mogelijk een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van de afdeling bezwaar en beroep. Goed om te weten: het gaat niet om een zitting bij een rechtbank. Als je hebt aangegeven dat je betrokken wilt worden bij de bezwaarprocedure van je werkgever zal UWV je voor de hoorzitting uitnodigen.

Werkgevers laten zich tijdens de bezwaarprocedure vertegenwoordigen door een advocaat en/of arts-gemachtigde. Laatstgenoemde is een onafhankelijke verzekerings- of bedrijfsarts met ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures namens werkgevers. Dit mag overigens niet de bedrijfsarts zijn die betrokken is geweest bij de verzuimbegeleiding tijdens de eerste twee jaar dat je arbeidsongeschikt was. De werkgever mag en kan aanwezig zijn bij de hoorzitting maar moet bij het behandelen van de medische omstandigheden de ruimte verlaten. Meestal laten werkgevers de procedure over aan hun gemachtigden en wachten ze de uitkomst af.

 Er wordt geen premiestijging aan een werkgever opgelegd als er een WIA WGA-uitkering is toegekend aan iemand die ziek is geworden als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. 

GEVOLGEN UITKOMST BEZWAARPROCEDURE

De gevolgen van een bezwaarprocedure die is opgestart door een werkgever kunnen voor uitkeringsgerechtigden zowel positief als negatief zijn. Het kan ook zijn dat er niets verandert. Een mogelijke uitkomst is dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden en in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Het kan ook zo zijn dat de bezwaarprocedure leidt tot een lager arbeidsongeschikt­heidspercentage met (toekomstige) gevolgen voor de uitkering of zelfs beëindiging van de uitkering. Hoewel dit laatste niet dagelijks voorkomt kan het wel degelijk één van de uitkomsten zijn.

Deskundige inschakelen

Afhankelijk van het doel van je (ex-)werkgever kan het verstandig zijn om de door hem opgestarte bezwaarprocedure met een deskundige te bespreken. Dit is zeker zinvol als jouw (voormalig) werkgever het beëindigen van jouw uitkering nastreeft. Dit komt voor en speelt meestal als mensen minder dan 45-50% arbeidsongeschikt zijn bevonden. Werkgevers en hun verzekeraars hopen dat bijvoorbeeld  38,35% arbeidsongeschiktheid verandert in minder dan 35% waardoor de uitkering eindigt.

Heeft jouw (voormalig) werkgever een IVA-uitkering als doel? Trek dan samen op!

Tip: maakt jouw (ex-)werkgever bezwaar? Vraag dan om uitleg zodat je weet wat er speelt en je je kunt voorbereiden.

BEZWAAR TEGEN STOPZETTEN UITKERING

Is UWV van plan om jouw (ex-)werkgever gelijk te geven waardoor de WIA-uitkering zal worden beëindigd? Dan zal UWV je dit laten weten door middel van een brief waarin staat dat er een voornemen is om de uitkering te beëindigen. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen te maken.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

volg mensar op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en ontwikkelingen op het gebied van mens & arbeid…