Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim / re-integratie
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Search
Close this search box.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim / re-integratie
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Weblog

Dit moet je als zieke werknemer weten over de wettelijke re-integratieverplichting
Dit moet je als zieke werknemer weten over de wettelijke re-integratieverplichting

Een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt als gevolg van ziekte of gebrek heeft gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Het is uitsluitend aan de arbo- of bedrijfsarts om vast te stellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek. Als hier sprake van is heeft de werkgever de plicht om de zieke werknemer te laten re-integreren (artikel 7:658a BW). De zieke werknemer heeft op zijn beurt de plicht om mee te werken aan zijn re-integratie.

De re-integratieplicht die voor werknemers geldt is vastgelegd in artikel 7:660a BW. In dit wetsartikel staan drie belangrijke verplichtingen.

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

   1. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;
   2. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;
   3. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

Opvolgen gegeven voorschriften

Een zieke werknemer moet de aanwijzingen en het advies van de bedrijfsarts en werkgever opvolgen. De aanwijzingen en voorschriften moeten wel redelijk zijn. Zo is de werknemer bijvoorbeeld verplicht om zich te melden bij de bedrijfsarts als hij hiervoor is uitgenodigd.

Het is belangrijk om te weten dat de aanwijzingen van de werkgever niet mogen afwijken van die van de bedrijfsarts. De aanwijzingen van de bedrijfsarts kunnen variëren: van het aantal uren dat iemand weer gaat werken tot het deelnemen aan een mediationtraject, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een verstoorde arbeidsrelatie (situatieve arbeidsongeschiktheid). De zieke werknemer is verplicht om deze aanwijzingen op te volgen en zich met betrekking tot de re-integratie actief in te spannen.

Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kun je door een wetswijziging uit 2017 een second opinion krijgen bij een andere bedrijfsarts. De second opinion wordt betaald door je werkgever en moet bij de huidige bedrijfsarts worden aangevraagd. Die mag dit in principe niet weigeren.

Verplichting tot medewerking aan het plan van aanpak

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat er uiterlijk in de achtste ziekteweek een plan van aanpak moet zijn opgesteld. Deze moet in diezelfde week door de werkgever en werknemer zijn ondertekend. Dit plan wordt gebaseerd op de probleemanalyse die de bedrijfsarts in de zesde ziekteweek heeft opgesteld.

Het beschrijft hoe de re-integratie eruit komt te zien, welke doelen er worden gesteld en welke afspraken er worden gemaakt. Een zieke werknemer is verplicht om mee te werken aan het opstellen en eventueel bijstellen van de plan van aanpak. Ook moet hij beschikbaar zijn om de re-integratie met zijn werkgever te evalueren.

Het initiatief voor het opstellen van het plan van aanpak ligt overigens bij de werkgever en niet bij de werknemer (artikel 7:658a lid 3 BW). Dit blijkt ook uit recente jurisprudentie.

Acceptatie passende arbeid

Lid c van artikel 7:660a BW schrijft voor dat een re-integrerende werknemer verplicht is om passende arbeid te accepteren als zijn werkgever hem daartoe in staat stelt. Een zieke werknemer die passende arbeid weigert uit te voeren heeft geen recht meer op loon. De werkgever mag de loondoorbetaling in dit geval staken. Wel is de werkgever verplicht om deze loonsanctie aan te kondigen. Vanaf het moment dat de zieke werknemer de passende arbeid accepteert en uit gaat voeren heeft hij weer recht op loon.

Wil je meer weten over passende arbeid tijdens re-integratie? Klik dan hier.

Meewerken aan herstel

Met bovenstaande punten zijn we er nog niet. Een zieke werknemer heeft namelijk ook de wettelijke plicht om actief mee te werken aan zijn herstel. Dit betekent onder andere dat hij zich moet laten behandelen door een arts, psycholoog o.i.d. indien dit nodig is. De bedrijfsarts kan hier aanwijzingen voor geven. Als een werknemer zich niet laat behandelen en zijn herstel hierdoor belemmert dan houdt hij zich niet aan zijn plicht en mag de werkgever de loondoorbetaling staken.

Goed om te weten

Zoals je hebt kunnen lezen heeft een zieke werknemer naast rechten ook plichten. Het niet meewerken aan de re-integratie kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo mag de werkgever de loonbetaling staken en kan een werknemer in het ergste geval zelfs de ontslagbescherming wegens ziekte verliezen. Zelfs gedeeltelijk niet meewerken aan de re-integratie kan leiden tot een volledige loonstop, zo maakt deze prejudiciële beslissing van de Hoge Raad duidelijk.

Ook kan het UWV bij de WIA-aanvraag negatief oordelen over de re-integratie-inspanningen van de werknemer. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de WIA-uitkering.

Ben je het niet eens met jouw re-integratietraject of loop je vast en kom je er niet uit met jouw werkgever, casemanager of bedrijfsarts? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit oordeel moet je zelf betalen en kost €100.

Wil je meer weten over de loonsanctie die werkgevers kunnen opleggen? Klik dan hier.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Picture of Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Picture of Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

volg mensar op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en ontwikkelingen op het gebied van mens & arbeid…