Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Inhoud bewerken
 • Home
 • Over Mensar
 • Diensten
 • Verzuim
 • Ziektewet / WIA
 • Bezwaar UWV
 • ontslag / vso
 • Blog
 • Downloads
 • Referenties
 • Contact

Weblog

Gewetensbezwaren en het arbeidsrecht
Gewetensbezwaren en het arbeidsrecht

Sanne* werkt sinds 2014 bij een plaatselijke supermarkt en werkt 32 uur per week op de afdelingen groente, brood en vlees. Na het bekijken van enkele documentaires over de vleesindustrie en dierenleed besluit ze overtuigd veganist te worden. Ze heeft haar werkgever laten weten dat ze op grond van gewetensbezwaren niet meer op de vleesafdeling wil werken. Haar supermarktmanager geeft vervolgens aan hier geen rekening mee te willen houden en plant haar regelmatig in op de vleesafdeling. Sanne weigert dit en er ontstaat een arbeidsconflict. Haar werkgever vindt dat er sprake is van werkweigering en wil weten hoe kansrijk een ontslagzaak is.

Gewetensbezwaren

Gewetensbezwaren komen hier en daar voor op de werkvloer. Als werkgever moet je rekening houden met de gewetensbezwaren van een werknemer. Je kunt dus niet zomaar overgaan tot ontslag als de werkweigering het gevolg is van een gewetensbezwaar. Slecht nieuws dus voor de supermarktmanager.

Op basis van parlementaire stukken en jurisprudentie kan worden afgeleid dat van een ‘ernstig gewetensbezwaar’ sprake is als de werknemer een onoverkomelijk bezwaar heeft tegen de taak die hij moet uitvoeren. Naast religieuze bezwaren kunnen dit ook maatschappelijk erkende ethische en politieke motieven zijn.

Aanpassen werkzaamheden

Kantonrechters verwachten dat partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te zoeken en dat werkgevers – als dat mogelijk is – het werk zo passend mogelijk maken. Een werknemer moet dus in staat worden gesteld om werkzaamheden te kunnen verrichten zonder de taken en handelingen waartegen het bezwaar is gericht. Pas als er sprake is van een ‘ernstig gewetensbezwaar’ en er geen mogelijkheden zijn om het werk anders in te richten of om iemand te herplaatsen zal een ontslagprocedure – op basis van ontslaggrond F – kans maken.

Herplaatsen

Het aanpassen van het werk of het herplaatsen van een medewerker valt dus onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en die verantwoordelijkheid gaat best ver. Zo moet er binnen een groep ook gekeken worden naar mogelijkheden tot herplaatsing binnen een andere onderneming die tot de groep behoort en moeten zogenoemde plaatsmakers – uitzendkrachten, ZZP’ers of AOW’ers – wijken voor de bezwaar makende medewerker.

Ontslagprocedure

Is herplaatsing niet mogelijk en kan het werk niet aangepast worden? Dan kan er een ontslagprocedure worden gestart bij de rechtbank. Een arbeidsrecht advocaat inschakelen is voor deze procedure niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Houd er rekening mee dat een ontslagprocedure ongeveer 8-12 weken in beslag kan nemen.

In het geval van Sanne is een ontslagprocedure bij de rechter zo goed als kansloos. Sanne kan prima blijven werken op andere afdelingen want dat doet ze al zo’n vier jaar, naar tevredenheid van iedereen. Voor de werkgever in deze casus is het vrij eenvoudig om het werk passend te maken. Een collega heeft er namelijk geen moeite mee om meer uren op de vleesafdeling te werken en Sanne hier te vervangen.

* Sanne is een gefingeerde naam

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Foto van Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemer @ Mensar • Kennisdeler • Mens en arbeid • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht)

Wellicht vind je dit ook interessant

volg mensar op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en ontwikkelingen op het gebied van mens & arbeid…